top of page

Onderhandelen is zowel een kunst als een wetenschap. Bedrijven met effectief geïmplementeerde onderhandeling processen presteren financieel beter dan hun concurrentie. Onze adviseurs werken samen met uw organisatie om onderhandeling processen binnen uw bedrijfsvoering te integreren, waardoor een commerciële denkwijze binnen uw organisatie wordt gecultiveerd.

Integratie van tools en processen

Indien er geen voorbereidingprocessen zijn geïmplementeerd, is de kwaliteit van een onderhandelingen voorbereiding volledig afhankelijk van de individuele inzet. Uit onze ervaring blijkt dat de voorbereiding op onderhandelingen vaak ondermaats en beperkt is. Onze consultants zullen samenwerken met uw bedrijf om onderhandelingsprocessen en -tools op maat te ontwikkelen en implementeren die aansluiten bij de behoeften van uw bedrijf. Dit zorgt voor een gestandaardiseerde aanpak van de voorbereiding op onderhandelingen, waardoor de onderhandelingsresultaten van uw organisatie significant zullen verbeteren.

Contacteer ons voor meer informatie

Playbook Ontwikkeling

Een playbook in onderhandelen is een hulpmiddel om specifieke onderhandeling uitdagingen voor te bereiden. Het helpt op basis van situatie input in het bepalen van de machtsbalans, strategie, risico's, communicatietactieken en voorstellen. Draaiboeken geven een stapsgewijze methode voor het voorbereiden van onderhandelingen in een specifieke context.

Contacteer ons voor meer informatie

Onderhandeling Evaluatie

Voor succesvolle onderhandelingen is het cruciaal dat een organisatie inzicht heeft in haar sterke en zwakke kanten. Onze experts voeren een uitvoerige evaluatie uit van uw onderhandelingsproces via interviews, vragenlijsten en data-analyse. Dit stelt ons in staat om zowel de krachtige aspecten als de verbeterpunten binnen uw onderneming te identificeren. Op basis van deze inzichten, ontwikkelen we een strategisch actieplan om uw organisaties onderhandelingen resultaat te verbeteren.

Contacteer ons voor meer informatie

Negotiation Board

Organisaties implementeren het Negotiation Board concept om ervoor te zorgen dat hun commerciële teams zich voorbereiden op onderhandelingen en van elkaar leren. De board evalueert, ondersteunt en adviseert op elk onderdeel van het onderhandelingsproces, van de voorbereiding tot de uitvoering. Door de manier waarop commerciële teams zich voorbereiden op onderhandelingen consistent te maken, zullen onderhandelingen beter voorbereid worden wat tot hogere resultaten leidt. Onze adviseurs werken samen met uw bedrijf om het Negotiation Board concept te implementeren binnen uw organisatie.

Contacteer ons voor meer informatie
bottom of page